IC测试设备
  反馈
代码 公司 市值(亿元) PE PB PS ROE 营收CAGR 盈利CAGR
300567.SZ 精测电子 89 38.52 9.52 7.92 24.7 52.1 49.2
300545.SZ 联得装备 24 36.09 4.48 4.42 12.4 30.6 5.6
300410.SZ 正业科技 36 15.59 1.69 2.54 10.9 59.6 89.3
300097.SZ 智云股份 31 15.62 1.49 2.86 9.6 60.9 96.4
002816.SZ 和科达 14 94.71 2.65 4.08 2.8 -1.1 -25.3
资料来源:tradingcomps.com

注:通常情况下,以上市值数据为截止上一交易日并已进行货币转换,估值倍数为ttm(最近12个月),CAGR(年复合增速)依据过去三个财年进行计算。